Decyzja kredytowa

Ocena kredytowa budowana jest dynamicznie w oparciu o dane źródłowe zawarte w raporcie. Decyzja prezentowana jest w raporcie Wiarygodności w formie semafora:

  • ZIELONE światło – akceptacja
  • ŻÓŁTE światło – do weryfikacji
  • CZERWONE światło – odrzucenie

Co istotne, reguły (algorytmy) decyzji nadawane są indywidualnie przez Klienta. Dzięki temu Klient ma pewność, że automatyczna decyzja naliczona w raporcie odzwierciedla stosowaną metodologię i jest spójna z polityką przyjętą w firmie niezależnie od osoby, która generowała raport.

Ocena kredytowa widoczna jest także na liście dotychczas wykonanych sprawdzeń.

Korzystając z panelu zarządzania Alertami Użytkownik może samodzielnie ustawić parametry ostrzeżeń dla poszczególnych źródeł, czy też wskazać Alerty krytyczne.

Wystąpienie Alertu uznanego przez Użytkownika za krytyczny, powoduje bezwzględne naliczenie decyzji negatywnej, w sytuacji np. ujawnienia zobowiązań powyżej określonej wartości, czy ilości wpisów; informacji o upadłości podmiotu; wystąpienia podmiotu na liście ostrzeżeń KNF, czy też w przypadku zawieszenia działalności lub wykreślenia podmiotu z rejestru CEIDG/KRS.

Formularz kontaktowy

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016.922 z późn. zmian.) mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.*
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany adres poczty e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).*
Zgadzam się na otrzymywanie połączeń telefonicznych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany numer telefonu w celu przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016, poz. 1489).*

* pola wymagane

InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

ul. Grochowska 344 lok. 3, 03-838 Warszawa

Kapitał zakładowy: 25 000 zł

KRS: 0000325302
NIP: 1132752571
REGON: 141754310

Obsługa Klienta

email: info@informacjakredytowa.pl

Sprzedaż

email: sales@informacjakredytowa.pl

Telefon

tel: 22 698 67 68

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018. | by interaktywni24.pl