Grafy KRS

W ramach raportu KRS szereg danych prezentowanych jest w formie graficznej.

Relacje: właścicielskie, zarządcze, nadzorcze prezentowane są w formie wykresów na osi czasu. Dzięki temu w przejrzysty sposób dostępna jest wiedza o tym, kto i kiedy reprezentował firmę oraz był jej właścicielem, wraz z informacją o posiadanych udziałach.

Prezentacja struktury kapitałowej, to:

  • zmiany kapitału w czasie wraz ze strukturą udziałowców (wartościową i procentową),
  • struktura kapitałowa podmiotu (zarówno aktualna, jak też na dany dzień),
  • wskazanie beneficjenta rzeczywistego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (implementującą Dyrektywę AML IV).

Interaktywny graf relacji umożliwia szybkie zapoznanie się ze strukturą relacji aktualnych i historycznych sprawdzanej firmy:

  • najechanie kursorem na ikonę podmiotu powoduje wyświetlenie metryki zawierającej podstawowe informacje o podmiocie,
  • możliwość otwarcia raportu o podmiocie powiązanym z poziomu grafu relacji,
  • możliwość rozwinięcia relacji kapitałowo-osobowych dla wybranego podmiotu powiązanego, bez konieczności generowania nowego raportu,
  • możliwość filtrowania wg. rodzaju relacji, okresu czasu.

Formularz kontaktowy

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016.922 z późn. zmian.) mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.*
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany adres poczty e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).*
Zgadzam się na otrzymywanie połączeń telefonicznych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany numer telefonu w celu przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016, poz. 1489).*

* pola wymagane

InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

ul. Grochowska 344 lok. 3, 03-838 Warszawa

Kapitał zakładowy: 25 000 zł

KRS: 0000325302
NIP: 1132752571
REGON: 141754310

Obsługa Klienta

email: info@informacjakredytowa.pl

Sprzedaż

email: sales@informacjakredytowa.pl

Telefon

tel: 22 698 67 68

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018. | by interaktywni24.pl