Moduł powiązania

Moduł Powiązania umożliwia badanie powiązań pomiędzy dwoma wskazanymi przez Użytkownika podmiotami:

  • kapitałowo-osobowych
  • geograficznych

Powiązania kapitałowo-osobowe analizowane są w oparciu o dane publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) oraz w oparciu o dane spółek cywilnych pochodzące z bazy GUS. Powiązania geograficzne budowane są na podstawie aktualnych danych adresowych zarówno podmiotów KRS, jak też CEIDG.

Aby zbadać powiązania pomiędzy dwoma podmiotami wystarczy:

  • skorzystać z dynamicznego wyszukiwania fast-search wpisując nazwę podmiotów, lub
  • wskazać podmioty poprzez wpisanie ich identyfikatorów nr. KRS lub NIP lub REGON.

W efekcie Użytkownik otrzymuje prezentację graficzną ścieżki powiązań dla badanej pary podmiotów. Graf powiązań prezentuje zawsze najkrótszą ścieżkę powiązań dla kryteriów analizy wybranych przez Użytkownika. Poprzez zmianę kryteriów analizy Użytkownik ma możliwość generowania różnych ścieżek powiązań łączących badane podmioty, np. wyłącznie dla aktualnych relacji właścicielskich lub historycznych relacji zarządczych. W wielu przypadkach istnieją różne ścieżki powiązań łączące badane podmioty.

Dodatkowo analizowana jest odległość geograficzna pomiędzy badanymi podmiotami oraz odległość pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Adresy korespondencyjne i adresy oddziałów nie biorą udziału w wyznaczaniu odległości, lecz prezentowane są na mapie Polski wraz z adresami podmiotów badanych i powiązanych.

Formularz kontaktowy

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016.922 z późn. zmian.) mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.*
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany adres poczty e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).*
Zgadzam się na otrzymywanie połączeń telefonicznych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany numer telefonu w celu przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016, poz. 1489).*

* pola wymagane

InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

ul. Grochowska 344 lok. 3, 03-838 Warszawa

Kapitał zakładowy: 25 000 zł

KRS: 0000325302
NIP: 1132752571
REGON: 141754310

Obsługa Klienta

email: info@informacjakredytowa.pl

Sprzedaż

email: sales@informacjakredytowa.pl

Telefon

tel: 22 698 67 68

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018. | by interaktywni24.pl