Sprawdzenie firmy w bazach BIG

W zakładce raportu Płatności zaległe prezentowane są szczegóły wszelkich ujawnionych przeterminowanych zobowiązań pochodzące: z biur informacji gospodarczej (BIG), giełd wierzytelności, czy też ujawnione w Dziale 4 KRS. W zależności od źródła informacja o zobowiązaniu obejmuje:

  • dane dłużnika
  • kwotę zobowiązania
  • datę zobowiązania
  • nazwę wierzyciela
  • tytuł zobowiązania

Weryfikacja w ramach raportu Wiarygodności baz biur informacji gospodarczej możliwa jest na dwa sposoby:

  • Klient posiadający już aktywną umowę z dowolnym BIG może włączyć źródło do weryfikacji konfigurując na etapie uruchomienia serwisu: login i hasło do bazy BIG,
  • Klient nie posiadający umowy z BIG może skorzystać z możliwości weryfikacji baz BIG InfoMonitor S.A, oraz ERIF BIG S.A. za pośrednictwem InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016.922 z późn. zmian.) mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.*
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany adres poczty e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).*
Zgadzam się na otrzymywanie połączeń telefonicznych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany numer telefonu w celu przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016, poz. 1489).*

* pola wymagane

InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

ul. Grochowska 344 lok. 3, 03-838 Warszawa

Kapitał zakładowy: 25 000 zł

KRS: 0000325302
NIP: 1132752571
REGON: 141754310

Obsługa Klienta

email: info@informacjakredytowa.pl

Sprzedaż

email: sales@informacjakredytowa.pl

Telefon

tel: 22 698 67 68

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018. | by interaktywni24.pl